Kapat
  Kapat

Genel Bilgiler

Favoriniz Favorilere Ekle
Gösterim : 92
Telefon : (0412) 999 17 82
İlçe/İl : Kayapınar/Diyarbakır
Semt : Kayapınar
Adres : Peyas Mahalle / Fırat Mah. 507. SK. Serhat Plaza B Blok K: 4/9, 21070 Kayapınar/Diyarbakır

Web Sitesi

http://enki.com.tr

Sosyal Ağlar

Yorum
Diyarbakır Hava Durumu

Enki Yönetim Danışmanlığı

PAZARLAMA | MARKA DANIŞMANLIĞI

SÜREKLİ DANIŞMANLIK

Enki Yönetim Danışmanlığı olarak, işletmenizin bütün pazarlama faaliyetlerini planlayıp; pazarlama departmanınıza planı uygulama aşamasında destek veriyoruz. Ürün, fiyat, konumlandırma ve tutundurma karmasını içeren tüm stratejik ve taktiksel detayları planlayıp süreci sizin adınıza yönetiyoruz. Enki Yönetim Danışmanlığı Diyarbakır ofisinden bir kişinin proje yöneticisi görevini üstlendiği bu proje yaklaşımı en az bir yıllık süreyi kapsar.

SEGMENTASYON | KONUMLANDIRMA | MİMARİ PROJELER

Enki Yönetim Danışmanlığı olarak, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünü tekrar konumlandırma aşamalarını işletmeniz için planlanlıyoruz. Bu proje yaklaşımında; pazarı çeşitli kriterlere göre yönetilebilir parçalara ayırarak; odaklanılacak niş alanları tespit etme (segmentasyon ve hedefleme), bu alanlardaki markaların tüketici zihninde nasıl algılanması gerekliliğine karar verme (konumlandırma) ve markaların ana marka ve birbirleri ile ilişkilerinin belirleme (mimari) çalışmaları yürütüyoruz. Enki Yönetim Danışmanlığı Diyarbakır ofisinden 2-3 kişilik bir takım tarafından yürütülen bu proje yaklaşımı 3-6 aylık bir süreyi kapsar.

MARKA ANALİZİ

Enki Yönetim Danışmanlığı olarak, markanızın içinde bulunduğu ortam, rakip analizi ve marka yönetim sürecinizin kapsamlı bir analizi yapılarak, net bir durum tespitinin sağlandığı projelerdir. Yapılacak dahili görüşme ve mülakatlar ile değerlendirilen pazarlama çalışmaları, önerileri içeren bir değerlendirme raporu ile üst yönetime sunulur. Enki Yönetim Danışmanlığı Diyarbakır ofisinden 2-3 kişilik bir takım tarafından yürütülen bu proje yaklaşımı 1-2 aylık bir süreyi kapsar.

REFERANSLAR

ÇÖZÜM OFİS, DİYARMED GRUP

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE KAMPANYA! YATIRIM TEŞVİK BELGE ALIMI VE KAPAMA VİZESİ 5.000 TL KDV DAHİL!

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Teşvik Sistemi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından teşvik edilmesi için verilen bir teşviktir.

6. BÖLGE İLLERİ

Yatırım Teşvik Sistemi illerin gelişmişlik farkını kapamaya yönelik bir sistem olduğu için en az gelişmiş iller 6. bölge illeridir. Dolayısı ile yatırımcılara en fazla hibenin sunulduğu illerdir. 6. Bölge illeri: Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Bingöl olmak üzere toplam 15 ili kapsamaktadır. Bu illerde yapılacak en az 500.000 TL'lik yeni veya ek yatırımlara Ticaret Bakanlığınca Yatırım Teşvik Belgesi verilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik sistemi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinici aşama Yatım Teşvik Belgesi alımıdır. Yatırım Teşvik Belgesi alımı ile yatırımcı, yapacağı yeni veya ek en az 500.000 TL’lik sabit yatırım tutarı kapsamında bu belgeyi alabilir. Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.

 

 • Katma Değer Vergisi İstisnası

  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Faiz Desteği

  Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %80’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının 1.800.000 TL’ye kadar Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

  Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Yatırım Yeri Tahsisi

  Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Enki, yatırımcı adına yeni yatırımlar için iş planı ek yatırımlar için kurumsal kapasite arttırma projesi ile Ticaret Bakanlığına başvurma ve Yatırım Teşvik Belgeyi alma sürecini yönetmektedir.

YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ/KAPATMA

Yatırımcı Yatırım Teşvik Belgesini aldıktan sonra 3 yıl içinde makine-teçhizat, varsa inşaat yatırımını tamamlayarak yatırım teşvik kapanış vizesini almaya hak kazanır. Yatırım Teşvik Vizesi aşağıdaki teşvikleri yatırımcıya sağlar:

 

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • 10 yıl (OSB’lerde 12 yıl) Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 • Vergi İndirimi

  Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için %50(OSB’de %55) katkı tutarına ulaşıncaya kadar, gelir vergisi indirimli olarak uygulanmasıdır.

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 • KDV İadesi

  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar ve 6. Bölgede 2017-18 tarihlerinde gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Yatırım teşvik belgesi alan ve Yatırım Teşvik Vizesi olan işletme, yukarıdaki desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Enki, işletmelerin Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları yatırım projesi geliştirme ve süreç yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. ETUYS sisteminde Ticaret Bakanlığına Türkiye’nin her tarafında belgeler dijital ortamda gönderilir. Böyece ETUYS sistemi ile Yatırım Teşvik Belgeleri 30 günde onaylanmaktadır.

REFERANSLAR:
A İNŞAAT, ALKAN TEKSTİL, ARDE MOBİLYA, DİPER PERDE, İNTİM İNŞAAT, PETREM PETROL, ÖZPA KOZMETİK, SELİMOĞLU HAYVANICILIK, TUANNA MOBİLYA, YILSAN FIRÇA ve ZERİYA TEKSTİL

İşlemi Gerçekleştirmek İçin Giriş Yapmalısınız